10 Kemuliaan Sayyidah Zainab A.S. (2)

Tak terasa waktu sangat cepat berlalu, hari Arba’in pun segera tiba, aku lihat adik- adik di musholla semakin semangat berlatih drama, mereka memperagakan para tawanan yang diarak dan disiksa dari  Karbala menuju istana Yazid bin Muawiyah. Di sela-sela  istirahat aku menghampiri mereka dan berkata: Semoga Sayyidah Fathimah as dan Sayyidah Zainab as menerima ucapan bela […]

Read More