Ahlul Baitku Bagaikan Bahtera Nabi Nuh

Rasulullah Saw bersabda: Ahlul Baitku bagaikan bahtera Nabi Nuh. Sesiapa menaikinya, selamatlah ia. Sesiapa mengabaikannya, tenggelamlah ia. (Mizan al-Hikmah, j.  4, h. 2830) [*] Baca: Ibnu Hibban: “Semoga Allah Wafatkan Kita dalam Kecintaan kepada Al-Mustafa dan Ahlul Baitnya.”

Read More