Ayatullah Sistani, Ulama Pejuang Tangguh di Irak

Lebih dari setengah abad kuliah-kuliah Ayatullah Al-Uzhma Khu`i merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Ratusan mujtahid dan faqih lahir berkat klinik ilmiah beliau. Ayatullah Al-Uzhma Sayyid Ali Huseini Sistani adalah satu dari sekian banyak murid beliau yang paling menonjol. Beliau adalah seorang mujtahid kaliber dan berbudi luhur. Beliau lahir di kota Masyhad pada tahun 1349 […]

Read More