3 Tanda Orang Boros

Imam Ja’far as-Shadiq a.s.: 3 pertanda orang yang boros: Membeli yang tidak pantas baginya, memakai yang tidak pantas baginya, memakan yang tidak pantas baginya. (Tafshil Wasa-il as-Syi’ah, j. 17, h. 65) [*] Baca: Berkah Makanan Sayyidah Khadijah a.s.

Read More