Orang Beriman Menghubungkan Amalnya dengan Yang Mahakuasa

Dengan nama Allah, yang meliputi semua sifat kamaliyah (kesempurnaan); Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang; Yang Mahakuasa atas segala sesuatu dan Maha mengetahui segala sesuatu. Nama suci ini menerangi kalbu dan menghembuskan hawa kejernihan, kekuatan dan semangat. Hal mengingat rahmat-Nya yang khas dan yang luas, mengibarkan harapan. Mengingat qudrah dan kuasa-Nya, menjadikan hamba berani hadapi […]

Read More