SafinahQoute: Efek tidak menyucikan diri sejak masa Belia

Jika seorang insan tidak menyucikan dirinya semenjak masa belianya, tentu akan sangat sukar sekali melakukannya saat dia menjadi tua lagi lemah. Karena kala itu, keinginannya melemah dan pasukan iblis menguat pada rongga insan itu. (Sahifah al-Imam al-Khomeini, j. 1, h. 125) Baca: Kisah-kisah Nabi Muhammad saw.: Akhlak Nabi Di Masa Kecil (Bag. Terakhir)

Read More