Kepemimpinan Imam Ali Zainul Abidin (3)

Kepala Abu Abdillah as dibawa masuk ke hadapan si penguasa Syam, Yazid bin Muawiyah. Para wanita syuhada yang menjadi tawanan dan Imam Sajjad as yang dibelenggu bersama mereka, pun digiring masuk sampai di hadapannya. Ketika itu Yazid melontarkan syair yang artinya (kira-kira) memuji orang-orang yang memuliakan dia dan keluarganya, dan membalas orang-orang yang durhaka kepada […]

Read More