Infografis: Amalan 27 Rajab

27 Rajab – Hari Mab’ats* dan Isra Mi’raj Nabi Muhammad Saw Dianjurkan melaksanakan sejumlah amalan: 1. Puasa: Berpuasa pada hari ini sebanding dengan berpuasa 70 tahun. 2. Mandi. 3. Memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad Saw dan keluarganya a.s. 4. Menziarahi Rasulullah Saw dan Amirul Mukminin a.s. [*] Baca: Amalan Utama 27 Rajab, Titik Temu Ritual Sunnah dan […]

Read More