Mengapa Imam Mahdi Menjadikan Fatimah sebagai Teladannya?

“Dalam diri puteri Rasulullah saw. terdapat teladan yang baik bagiku.” Ucapan di atas disabdakan oleh Imam Mahdi a.s. Beliau kelak akan menjadi panutan seluruh alam semesta. Mengenai teladan, Alquran menegaskan, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan […]

Read More