Berkatalah Lemah Lembut di Tengah Keluarga

Berkata lemah lembut sangat ditekankan oleh Ahlul Bait a.s. Perhatikanlah perkataan Imam Sajjad a.s. berikut ini: Perkataan yang baik akan memperbanyak harta, meluaskan rezeki, menunda ajal, membangkitkan kecintaan di tengah keluarga, dan mengantarkan ke surga. (Al-Khishal, hal. 317) Kehidupan rumah tangga itu ibarat sendok-garpu yang digunakan untuk makan di atas sebuah piring. Tak mungkin tak […]

Read More