SafinahQuote: Syiah Ja’far

Imam Ja’far as-Shadiq a.s.: Syiah Ja’far hanyalah orang yang: – Menjaga perut dan kemaluannya – Gigih dalam berjuang – Beramal demi Penciptanya – Mengharap ganjaran-Nya dan takut terhadap siksa-Nya [Shifat as-Syi’ah, Syekh as-Shaduq] [*]  

Read More