Pesan Rasulullah tentang Jihad Besar

Suatu saat Rasulullah saw. mengutus pasukan untuk berperang dan ketika mereka pulang, Rasul saw. bersabda: “Selamat datang pada kaum yang telah melaksanakan jihad kecil, sementara jihad besar masih menunggu mereka.” Lalu mereka bertanya: “Apa jihad besar itu wahai Rasulullah?” Rasul saw. menjawab: “Perang melawan hawa nafsu.” (Wasail al-Syiah, j.11, h.122) [*] Baca: “Kapan Wajib Berjihad?“ […]

Read More