Kecanduan Kenyang

Imam Ali bin Abi Thalib a.s. : “Kecanduan kenyang mewariskan pelbagai penyakit.” (Ghurar al-Hikam) [*] Baca: “Menguatkan Karakter Qana’ah pada Anak-Anak“  

Read More