Kisah-kisah Menarik Imam Jawad a.s. (I)

Imam Jawad a.s. adalah pewaris datuk-datuk beliau dalam akhlak karimah, sifat-sifat mulia, ilmu pengetahuan, zuhud, dan takwa. Beliau adalah sosok yang dikenal oleh semua orang. Seluruh ulama dan cendikiawan pada masanya tunduk di hadapan beliau dalam hal keagamaan dan keilmuan. Nah adik-adik, mari kita simak kisah-kisah di bawah ini untuk lebih mengenal kepribadian dan keagungan […]

Read More