Kisah Sahaya Imam Ali as-Sajjad yang Menolak Merdeka

Di antara kemuliaan perilaku Imam Ali as-Sajjad, Zainal Abidin a.s. adalah kebiasaan beliau yang setiap tahun membeli sekumpulan sahaya dengan tujuan memerdekakan mereka pada hari raya setelah beliau mengajari mereka Alquran, hukum-hukum Islam, dan ajaran-ajaran kebaikan di dalamnya. Imam memperlakukan mereka seperti anak atau saudaranya sendiri sehingga tidak membedakan antara dirinya dan para sahayanya. Pada […]

Read More