Kisah-kisah Menarik Imam Jawad a.s. (II)

4- Siapakah Pemenangnya? Para khalifah yang berkuasa selalu berusaha untuk menurunkan derajat Nabi saw. dan Ahlul Bait a.s. di hadapan masyarakat secara tidak langsung. Suatu hari, Makmun mempunyai ide untuk mengatur sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Imam Jawad a.s. yang saat itu masih berusia sekitar 9 tahun. Makmun juga mengundang Yahya bin Aktsam, ulama paling […]

Read More