Menasihati

Imam Hasan al-Askari as: “Sesiapa menasihati saudaranya empat mata, ia telah menghiasinya. Sesiapa menasihati saudaranya terbuka, ia telah mencorengnya.” (Tuhaf al-‘Uqul) [*] Baca: “UNTAIAN NASIHAT SPIRITUAL IMAM KHOMEINI (1)“  

Read More