Orang-orang yang Disyafaati

Di antara perkara-perkara di dalam pembahasan ma’ad, ialah masalah syafaat. Diyakini bahwa pada hari balasan amal di akhirat nanti, ada yang memberikan pertolongan bagi para pelaku dosa untuk kemudian mereka masuk ke dalam surga. Dalam konsepnya terdapat pemberi dan penerima syafaat, yang keduanya terkait dengan syarat. Yang pertama, syafaat merupakan kedudukan istimewa yang dicapai oleh […]

Read More