VIDEO: Raja tanpa Kerajaan

“Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk para penanti.” (QS. Hud [11]: 122) Raja tanpa Kerajaan Kala itu, seorang anak kecil usianya tidak lebih dari 5 tahun Hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya memperoleh kasih sayang sekadarnya untuk menghadapi masa depannya. Dia tidak lama lagi akan menjadi seorang raja, namun tanpa kerajaan! Pada 8 Rabiul […]

Read More