SafinahQuote: Kami tidak tunduk kepada selain Allah

Imam Khomeini:Kami ini kaum yang terbiasa puasa setiap tahun selama sebulan. Kami siap berpuasa setiap tahun dan kami tidak tunduk kepada selain Allah. Baca: Fikih Quest 116: Hukum Berdusta Atas Nama Allah, Rasul, dan Imam Tidak Terbatas Hanya dalam Ucapan Saja

Read More