Persatuan Sunni-Syiah Dalam Perspektif Imam Khomaini

Salah satu pandangan dan obsesi utama Imam Khomaini yang bertumpu pada pemahaman monoteis (tauhid) beliau adalah kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin yang biasa diistilahkan dengan ‘izzatul Islam wal muslimin. Obsesi ini menjadi pilar pemikiran politik beliau. Harapan perwujudan persatuan antara dua sandara kembar yang sama-sama lahir dari rahim Islam: Ahli Sunah dan Syiah mula-mula […]

Read More