Infografis Ulama Imamiyah: Syarif al-Murtadha

Ulama Imamiyah Syarif al-Murtadha Sayid Abul Qasim Ali bin al-Husain bin Musa al-Husaini Lahir: 966 / 355 H Wafat: Oktober 1044 / Rabiul Awal 436 H Salah satu ulama abad 4-5 hijriah. Nasabnya bersambung hingga Imam Musa al-Kazhim a.s. Sebagaimana adiknya, Syarif ar-Radhi, ia juga salah satu ulama besar Syiah sepanjang masa. Unggul di zamannya. […]

Read More