Prinsip-Prinsip Islam dalam Pidato Fathimah Az-Zahra

Mencintai Fathimah Azzahra tidaklah sebatas detakan jantung atau sikap emosional, melainkan harus disertai dengan komitmen yang tulus, pengetahuan, dan pengamalan. Sejarah mencatat khutbah dan perkataan-perkataan wanita mulia ini, yang wajib kita pelajari untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan. Di bawah ini akan dibahas sedikit di antaranya. Baktikan Dirimu kepada Islam Fathimah Azzahra s.a. menyerukan kepada laki-laki […]

Read More