Imam Mahdi Warisi Sunah Para Nabi

Syekh Shaduq (w. 381 H) menyampaikan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih dari Imam as-Sajjad a.s. dalam kitabnya, Ikmal ad-Din wa Itmam an-Ni’mah. Imam as-Sajjad a.s. berkata, “Al-Qaim dari kami (Ahlulbait) mewarisi sunah-sunah para Nabi a.s., sunah Nabi Adam a.s., Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., Nabi Ayub a.s., […]

Read More